وان‌پلاس ۷ پرو دستگاهی که به عنوان پرچمدار این شرکت رونمایی خواهد شد. اولین دستگا‌ه‌هایی که حافظه بسیار سریع UFS…