نحوه ی دایورت کردن تماس در آیفون

در این مقاله می خواهیم آیکون phone در setting آیفون را شرح دهیم:

My Number: 
شما در این قسمت می توانید شماره تلفن خود را به صورت پیش فرض دستگاه قرار دهید.


Respond With Text:
شما می توانید در این قسمت ۳جواب دلخواه را به صورت پیش فرض در موبایل خود قرار دهید تا در صورت عدم امکان پاسخگویی به صورت پیامکی برای شخص تماس گیرنده یکی از این سه متن ارسال شود.

Call forwarding:
شما با فعال کردن این گزینه با وارد کردن شماره شخص مورد نظر دستگاه شما برروی دستگاه آن شخص دایورت می شود.

Call waiting:
اگر شما در حال مکالمه با فردی باشید و اگر فرد دیگری با شما تماس بگیرد به شما اطلاع داده می شود و در لیست انتظار قرار می گیرد.

Show my caller id:
برای نشان دادن شماره شما برروی شخص مقابل در زمان تماس که غیرفعال کردن آن تنها از طریق مخابرات ممکن است.

Blocked:
با قرار دادن شماره شخص موردنظر در این لیست فردی که در این لیست قرار گرفته در صورت تماس با شما تنها بوق اشغال را می شنود و شما نیز هیچ گونه تماس از دست رفته ای از شخص موردنظر را برروی گوش خود مشاهده نخواهید کرد درواقع آن شخص به شما دسترسی نخواهد داشت اما شما امکان تماس گرفتن با آن شخص را خواهید داشت.

TTY :
این آیکون مخصوص ناشنوایان می باشد همراه با این گزینه شخص استفاده کننده باید وسیله مخصو ص 
TTY 
را نیز تهیه کند که این دستگاه صحبت دیگران را به صورت نوشته ای در دست استفاده کننده ناشنوا قرار می دهد.

Sim Pin:
کاربر در این قسمت می تواند رمزی را برروی سیم کارت خود قرار دهد یا رمز را بردارد یا اینکه رمز سیم کارت خود را تغییر دهد.

SIM Application: کاربر در این قسمت می تواند از خدمات سیم کارت خود استفاده کند.